COVID-19

För er som är oroliga...

Vi skyddar och tar hand om

Våra kunder

Att skydda våra äldre är vår viktigaste uppgift! Coronaviruset kommer att finnas i vårt samhälle en längre tid framöver och vi jobbar hela tiden för att hitta hållbara, långsiktiga lösningar som gynnar våra kunder. Det är för er skull vi finns!

Vad gör vi för att förhindra smitta:

1. Vaccination är det effektivaste sättet att skydda sig själv och andra från smitta. Vi har därför krav att våra medarbetare ska vara fullt vaccinerade för att arbeta med kunderna. 

2. Medarbetarna bär alltid munskydd när de besöker kunderna.

3. Vi instruerar vår personal om god handhygien och att använda handsprit.

4. I mån av möjlighet håller vår medarbetare avstånd till den äldre personen.

5. Medarbetare med minsta symtom på covid-19 ska stanna hemma och vara symtomfri i två dagar innan återgång till arbete.

small_c_popup-1.png