Covid - 19

Att skydda våra äldre och sköra är vår viktigaste uppgift! Coronaviruset kommer att finnas i vårt samhälle en längre tid framöver och vi jobbar hela tiden för att hitta hållbara, långsiktiga lösningar och vi sätter alltid dig som kund i första rummet. Det är för din skull vi finns!

Våra Rutiner

Vad vi gör för att förhindra smitta?

  1. Vaccination är det effektivaste sättet att skydda sig själv och andra från smitta. Vi har därför krav att våra medarbetare ska vara fullt vaccinerade för att arbeta med kunderna. 
  2. Medarbetarna bär alltid munskydd när de besöker kunderna.
  3. Vi instruerar vår personal om god handhygien och att använda handsprit.
  4. I mån av möjlighet håller vår medarbetare avstånd till den äldre personen.
  5. Medarbetare med minsta symtom på covid-19 ska stanna hemma och vara symtomfri i två dagar innan återgång till arbete.

Öppet alla vardagar mellan 10-18

Har du frågor eller funderingar? Tveka inte på att kontakta vår kundtjänst.