HappyLife som personalförmån?

Erbjud en unik peronalförmån och ta ställning för att lösa två stora samhällsproblem!

Varför välja oss?

Enligt siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB) är var tredje person som är 65 år och äldre ensamboende. Vi grundade HappyLife för att ta itu med två stora samhällsproblem. Ensamhet bland äldre och arbetslöshet bland ungdomar. Genom att matcha äldre vuxna, i behov av sällskap och/eller hjälp med grundläggande uppgifter i hemmet och utanför, med unga personer som kan stödja dem och hålla dem sällskap fyller HappyLife ett tomrum i vården för äldre som vill leva självständigt men fortfarande behöver stöd.